*************
กำลังทดสอบระบบ
*************

พิมพ์บัตรคิวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
พิมพ์บัตรคิวได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels