ประกาศที่นั่งการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
Competency Testing, Academic Year 2017


*** ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ***

ค้นหาด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา
(Search by Student ID)

 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels