ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ยกเว้นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง นักเรียนยื่นสมัครผ่านโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 2
"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 3
Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ว คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา


ขั้นตอนที่ 5
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูที่ เมนู วิธีการสมัครสอบ

การเข้าตรวจสอบผลตั้งแต่ ผลการชำระเงิน จนถึง ผลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะใช้เมนู “เข้าสู่ระบบ”


สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer)
และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2557
 2. การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร และ แจ้งปัญหา
 
**** หากประสงค์จะขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองผ่านระบบได้ ให้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุรายละเอียด
ที่ต้องการแก้ไข และส่งมาที่ E-mail : admissions_tu@hotmail.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1634-1639 ****
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี่

 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ.   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2556
 3. สอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook Fan Page
 
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ.   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2557
 
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels