ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ผู้สมัครโครงการกีฬา ตรวจสอบคุณสมบัติ
 
ผู้สมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ควรศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร พิมพ์หรืออ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา

กลุ่ม 1 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น โอลิมปิค เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ ฯลฯ
2. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี

กลุ่ม 2 การแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการแข่งขันและอื่นๆ
1. เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ หรือ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น
2. เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดการแข่งขัน ได้แก่ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำและฟันดาบ โดยการรับรองของสมาคมกีฬานั้นๆ
3. เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันตามชนิดกีฬาหรือมีคุณสมสมบัติตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายประกาศรับสมัคร โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

หากผู้สมัครพบว่าตนเองมีคุณสมบัติเฉพาะ/คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครระบุไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการ/คณะ/สาขาวิชาใหม่ได้โดยดำเนินการยกเลิก โครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่สมัครไว้แล้ว และต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 2. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัคร
 
โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2557
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ 2 ODOD , CPIRD
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขั้นตอนที่2 และขั้นตอนข้อปฏิบัติ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 4. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ยกเว้นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง นักเรียนยื่นสมัครผ่านโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 2
"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 3
Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ว คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา


ขั้นตอนที่ 5
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูที่ เมนู วิธีการสมัครสอบ

การเข้าตรวจสอบผลตั้งแต่ ผลการชำระเงิน จนถึง ผลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะใช้เมนู “เข้าสู่ระบบ”


สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer)
และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2557
 5. การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร และ แจ้งปัญหา
 
**** หากประสงค์จะขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองผ่านระบบได้ ให้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุรายละเอียด
ที่ต้องการแก้ไข และส่งมาที่ E-mail : admissions_tu@hotmail.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1634-1639 ****
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี่

 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ.   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2556
 6. สอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook Fan Page
 
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ.   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2557
 
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels