ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(ด่วนมาก)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ยกเว้นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง นักเรียนยื่นสมัครผ่านโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 2
"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 3
Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ว คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา


ขั้นตอนที่ 5
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูที่ เมนู วิธีการสมัครสอบ

การเข้าตรวจสอบผลตั้งแต่ ผลการชำระเงิน จนถึง ผลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะใช้เมนู “เข้าสู่ระบบ”


สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer)
และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2556
 2.สอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook Fan Page(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ.   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2557
 
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels