ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2559  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 27 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน27 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 127 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 227 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 327 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 427 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ27 มิ.ย. 2559 9:00 น.3 ก.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 27 มิ.ย. 2559 9:00 น.4 ก.ค. 2559 23:59 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 22 ส.ค. 2559 9:00 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 22 ส.ค. 2559 9:00 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ส.ค. 2559 9:00 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา22 ส.ค. 2559 9:00 น.26 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงิน ล่าช้า เพิ่มถอน22 ส.ค. 2559 9:00 น.27 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 15 ส.ค. 2559 9:00 น.29 ส.ค. 2559 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels