ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2560  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 20 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน20 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 120 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 220 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 320 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 420 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ20 พ.ย. 2560 9:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 20 พ.ย. 2560 9:00 น.25 พ.ย. 2560 20:00 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 16 ม.ค. 2561 9:00 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 16 ม.ค. 2561 9:00 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 ม.ค. 2561 9:00 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา16 ม.ค. 2561 9:00 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน ล่าช้า เพิ่มถอน
 • 16 ม.ค. 2561 9:00 น.20 ม.ค. 2561 20:00 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) Online
 • 26 มี.ค. 2561 9:00 น.2 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 8 ม.ค. 2561 9:00 น.13 ก.พ. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 2561 9:00 น.8 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา19 พ.ค. 2561 9:00 น.19 พ.ค. 2561 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels