ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2561  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 2 ก.ค. 2561 9:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 22 ก.ค. 2561 9:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 32 ก.ค. 2561 9:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 42 ก.ค. 2561 9:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ2 ก.ค. 2561 9:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 2 ก.ค. 2561 9:00 น.9 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 21 ส.ค. 2561 9:00 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 21 ส.ค. 2561 9:00 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 ส.ค. 2561 9:00 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา21 ส.ค. 2561 9:00 น.24 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 21 ส.ค. 2561 9:00 น.25 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 16 ต.ค. 2561 9:00 น.24 ต.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 14 ส.ค. 2561 9:00 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา14 ส.ค. 2561 9:00 น.14 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา3 ธ.ค. 2561 9:00 น.3 ธ.ค. 2561 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels