ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2561  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 18 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
    -  ชั้นปี 118 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
    -  ชั้นปี 218 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
    -  ชั้นปี 318 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
    -  ชั้นปี 418 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ18 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 22:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 18 ก.ค. 2562 9:00 น.22 ก.ค. 2562 15:30 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 18 ก.ค. 2562 9:00 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 ก.ค. 2562 9:00 น.11 ส.ค. 2562 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels