จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : ศูนย์ท่าพระจันทร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการปกติ
   31080300153 : สาขาวิชามานุษยวิทยา-3-
   31080400154 : สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม-4-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการปกติ
   41080100151 : สาขาวิชามานุษยวิทยา-1-
ศูนย์ : ศูนย์รังสิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการปกติ
   11080100154 : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-2-
   11080100156 : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-703
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
   12080200151 : สาขาการวิจัยทางสังคม-1-
   12080200156 : สาขาการวิจัยทางสังคม-912
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels