ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

      # สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต งดติดต่อราชการ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวก #   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 นักศึกษาใหม่
 
 อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบฟอร์มทำบัตร นศ. ใหม่
 อื่นๆ
 
ระเบียบ ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์