ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ขอยุติการให้บริการ SMS TU News
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอยุติการให้บริการ SMS TU News เนื่องจากบริการดังกล่าวเป็นบริการที่อยู่ภายใต้คลื่น 900 MHz ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลง โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2559

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 อื่นๆ
 
ระเบียบ ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
 
นักศึกษาใหม่
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์