ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.Online registration for BAS programme semester S/2013(ด่วนที่สุด)
 Online registration for BAS programme semester S/2013 Registration period: 1st - 6th MAY 2014 You can make a pay at TMB Bank (TMB Bank Public Company Limited) *Last day of payment and submission of all registration document to BAS office before4.00p.m.
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2557
2.คณะนิติศาสตร์ ภาคแก้ตัว/2556(ด่วนที่สุด)
 1. แจ้งจบการศึกษา 6-9 พ.ค 57 (สำหรับ นศ. ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ปี 56 เท่านั้น) www.reg.tu.ac.th
2. จดทะเบียนฯ 12-14 พ.ค. 57 (กรณีไม่ผ่าน ภาค1/56 และภาค 2/56)
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2557
3.เลื่อนและขยายการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ดังนี้(ด่วนที่สุด)
 1. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556
2. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) บัณฑิตศึกษา ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556
3. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปกติ
4. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ระดับปริญญาตรี
5. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 20/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2556
4.การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมาก)
 ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2556
5.ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม(ด่วน)
 แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและประเมินความพึงพอใจในการรับบริการรูปแบบใหม่ สำนักทะเบียนฯ มธ.
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2556
6.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ (คำสั่งที่ 34/2557)
 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2557
7.ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2555

 Hot News
 
รับสมัครงาน
 
รับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี '57
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากค่ายคัดเลือก
 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 
รับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา '57
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
 การรับเข้าศึกษา
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 เรื่องน่ารู้
 
 อื่น ๆ
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์