ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ปัญหาการ login www.reg.tu.ac.th(ด่วนที่สุด)
 อาจารย์ และ บุคลากร มธ. ทุกท่าน
หากท่านไม่สามารถ login เข้าสู่ www.reg.tu.ac.th ได้ ให้เข้าระบบด้วย username และรหัสผ่านที่ใช้งานระบบใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
หากพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ คลิก link เพื่อดูคำแนะนำ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2557
2.เลื่อนและขยายการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ดังนี้(ด่วนที่สุด)
 1. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556
2. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) บัณฑิตศึกษา ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556
3. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปกติ
4. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ระดับปริญญาตรี
5. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 20/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2556
3.นศ. 57 ป. ตรี ปกติ ขอรับใบเสร็จค่าจดทะเบียนฯ 1/57(ด่วนมาก)
 โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเอง หลังจากชำระเงินออนไลน์แล้ว 10 วันทำการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
4.เพิ่มช่องทางชำระเงินจดทะเบียนฯผ่านบัญชี ธ.กสิการไทย
 สำหรับ นศ. ป.โท/ป.เอก ภาคปกติ เหมาจ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครที่คณะ/โครงการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2557
5.ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2555

 Hot News
 
 
รับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา '57
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
 
 การรับเข้าศึกษา
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 เรื่องน่ารู้
 
 อื่น ๆ
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์