ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 Hot Link
 
 
การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศการสอบ TU130 ภาค 2/59 ทุก section เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 เป็นโมฆะ(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศการสอบวิชา มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 เป็นโมฆะ ทุก section (คลิกหัวข้อเรื่องเพื่อดูประกาศฯ) และนักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 -12.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบได้ในระบบของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา // สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป โทร. 02-564-4444-79 ต่อ 1756
 ประกาศโดย   งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2560

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์รังสิต
 อื่นๆ
 
ระเบียบ ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์