ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ปัญหาการ login www.reg.tu.ac.th(ด่วนมาก)
 อาจารย์ และ บุคลากร มธ. ทุกท่าน
หากท่านไม่สามารถ login เข้าสู่ www.reg.tu.ac.th ได้ ให้เข้าระบบด้วย username และรหัสผ่านที่ใช้งานระบบใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
หากพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ คลิก link เพื่อดูคำแนะนำ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2557
2.วิธียกเลิก SMS TU News
 นักศึกษาสามารยกเลิก SMS TU News (เพื่อรับผลการศึกษาและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้) โดยพิมพ์ SMS คำว่า cancel หรือ unregis ส่งไปที่ 9010727
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
3.เพิ่มช่องทางชำระเงินจดทะเบียนฯผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย
 สำหรับ นศ. ป.โท/ป.เอก ภาคปกติ เหมาจ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครที่คณะ/โครงการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2557
4.จดทะเบียน Online ปริญญาเอก สถาบันภาษา (ท่าพระจันทร์)
 
ภาค 2/2557 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ธ.ค. 57
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
5.จดทะเบียน Online ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตร สถาบันภาษา
 
ภาค 2/2557 ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 57
- ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ภาค 2/2557 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธ.ค. 57
- ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
6.จดทะเบียนล่าช้า Online โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ(ภาคภาษาอังกฤษ)
 
ภาค 2/2557 ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. - 19 ม.ค.58 เวลา 22.30 น.
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 อื่นๆ
 
ระเบียน ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
 
นักศึกษาใหม่
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์