ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Hot Link
 
 News & Events

Online . . .

 Students
 
 Graduates
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 Lecturer / Staff
 
 New Students
 
 อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบฟอร์มทำบัตร นศ. ใหม่
 Miscellaneous
 
ระเบียบ ข้อบังคับ
 
User Manual
 
Download
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์