ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

      # สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต งดติดต่อราชการ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวก #   
 
 ระเบียบ / ข้อบังคับ
 
 ระดับปริญญาตรี
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์