ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 
 ศูนย์รังสิต
 
 99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์
 งานประชมสัมพันธ์ 02-564-4441-79 ต่อ 1639, 1647, 1652
 ฝ่ายทะเบียนประวัติ/หนังสือรับรอง 02-564-4441-79 ต่อ 1602 - 1607
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 02-564-4441-79 ต่อ 1609 - 1616
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 02-564-4441-79 ต่อ 1618 - 1625
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634 - 1638
 ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล 02-564-4441-79 ต่อ 1645 - 1646, 1648-1649, 1651, 1658
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานสารบรรณ 02-564-4441-79 ต่อ 1641 - 1644, 1654 - 1657
โทรสาร
 02-564-4549
 ท่าพระจันทร์
 
 2 ถนนพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
 02-613-3716-8
 02-613-2742-3
 02-613-2835
โทรสาร
 02-226-6470
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์