ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Contact us
 
 Rangsit Campus
 
 99 Moo 18 Office of the Registrar
 Thammasat University, Rangsit Campus
 Khlongnueng, Khlong Luang, Pathum Thani
Tel.
 02-564-4440-79 ext 1639, 1647, 1652
 ฝ่ายทะเบียนประวัติ/หนังสือรับรอง 02-564-4441-79 ต่อ 1602 - 1607
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 02-564-4441-79 ต่อ 1609 - 1616
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 02-564-4441-79 ต่อ 1618 - 1625
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634 - 1638
 ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล 02-564-4441-79 ต่อ 1645 - 1646, 1648-1649, 1651, 1658
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานสารบรรณ 02-564-4441-79 ต่อ 1641 - 1644, 1654 - 1657
Fax
 02-564-4549
 Prachan Campus
 
 2 Prachan Rd., Anakeprasong 1 Building.
 Thammasat University, Tha Prachan Campus
 Pranakorn, Bangkok 10200
Tel.
 02-613-3716-8
 02-613-2742-3
 02-613-2835
Fax
 0-2226-6470
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์