ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การขอแจ้งจบการศึกษา
 
 คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร / คาดว่าจะจบ
 
 แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
 แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 การขอยกเลิกแจ้งจบ
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์