ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ใบกระจายโครงสร้างสำหรับการแจ้งจบระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2540 (ตั้งแต่เลขทะเบียนปี 40 - 46)
 
 คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็วในการเปิด คลิกขวาที่สาขาที่ต้องการ เลือก save target as เลือกปลายทางที่ต้องการ save แล้วจึงเปิดด้วยโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ pdf
 นิติศาสตร์
 
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ศิลปศาสตร์
 
 0628 : สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 ทันตแพทยศาสตร์
 
 พยาบาลศาสตร์
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์