ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ใบกระจายโครงสร้างสำหรับการแจ้งจบระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2552 (ตั้งแต่เลขทะเบียนปี 52 เป็นต้นไป)
 
 คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็วในการเปิด คลิกขวาที่สาขาที่ต้องการ เลือก save target as เลือกปลายทางที่ต้องการ save แล้วจึงเปิดด้วยโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ pdf
 นิติศาสตร์
 
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ศิลปศาสตร์
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 โครงการความร่วมมือฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์ (EBM)
 
 พยาบาลศาสตร์
 
 สาธารณสุขศาสตร์
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์