ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2560
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2560
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะศิลปศาสตร์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์