ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 หลักสูตรภาษาไทย / สองภาษา
 หลักสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1-30 พ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1-31 ม.ค .61
 รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1-30 มี.ค. 61
คณะพยาบาลศาสตร์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์