ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Admissions : Graduate Degrees
 
 Apply (for Student)
 
 
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 หลักสูตรภาษาไทย / สองภาษา
 หลักสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1-30 พ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1-31 ม.ค .61
 รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1-30 มี.ค. 61
คณะพยาบาลศาสตร์
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์