ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
 โครงการพิเศษ
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสหเวชศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์พัทยา
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์