ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 สถิติ
 
 จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 
ระดับปริญญาตรี (จำแนกตามประเภทรับเข้าศึกษา คณะ และสาขาวิชา)
 
 จำนวนนักศึกษามีสภาพ
 
 จำแนกตามระดับการศึกษา
 
ปีการศึกษา 1/2561
ปีการศึกษา 2/2560
ปีการศึกษา 1/2560
ปีการศึกษา 2/2559
ปีการศึกษา 1/2559
ปีการศึกษา 2/2558
ปีการศึกษา 1/2558
ปีการศึกษา 2/2557
ปีการศึกษา 1/2557
ปีการศึกษา 2/2556
ปีการศึกษา 1/2556
 จำแนกตาม ระดับ คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา และเพศ
 
ปีการศึกษา 1/2561
ปีการศึกษา 2/2560
ปีการศึกษา 1/2560
ปีการศึกษา 2/2559
ปีการศึกษา 1/2559
ปีการศึกษา 2/2558
ปีการศึกษา 1/2558
ปีการศึกษา 2/2557
ปีการศึกษา 1/2557
ปีการศึกษา 2/2556
ปีการศึกษา 1/2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์