ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
 ระดับปริญญาตรี
 
 โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเอง
 การคัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
Admissions
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์