ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัคร)
 ระบบสมัคร (สำหรับโรงเรียน) โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง
 
 
 
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)
 
โครงการรับตรง, โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง, สอวน., โครงดารรับตรง ศูนย์ลำปาง, โครงการเรียนดีชนบท/เขตเมือง
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
โครงการรับตรง / โครงการรับตรง ศูนย์ลำปาง / โครงการเรียนดีภาคกลาง / สสวท. / สอวน. / จิตอาสา
รายละเอียด เงื่อนไข ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ
 ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
 
 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2557
 
 สถิติ
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
 ปีการศึกษา 2556
 
 ปีการศึกษา 2555
 
 ปีการศึกษา 2554
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์