ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัคร)
 ระบบสมัคร (สำหรับโรงเรียน) โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง
 
 การประกาศผลโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557
 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษารัสเซีย วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม สาธารณสุข สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 เพื่อรับทราบรหัสตัวบุคคลในการเข้าระบบเคลียริงเฮาส์ (ยกเว้นคณะสถาปัตยกรรม และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ยืนยันสิทธิที่คณะ)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 
โครงการรับตรง (พาณิช, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์, สังคมสงเคราะห์ ลำปาง, ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย, วิทยาศาสตร์, สาธารณสุข, สถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2557
 
 สถิติ
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
 ปีการศึกษา 2556
 
 ปีการศึกษา 2555
 
 ปีการศึกษา 2554
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์