ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง
 
 เฉพาะคณะ พาณิชยศาสตร์ฯ, วิทยาศาสตร์ฯ, วิศวกรรมศาสตร์, พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ, SIIT
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัคร)
 ระบบสมัคร (สำหรับโรงเรียน) โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง
 ระบบสมัคร (สำหรับนักเรียน) โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ประจำปีการศึกษา 2558
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2558
 
 สถิติ
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
 ปีการศึกษา 2556
 
 ปีการศึกษา 2555
 
 ปีการศึกษา 2554
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์