ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2560
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
 โครงการปกติ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 โครงการพิเศษ
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 รายละเอียดประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560
 
 สถิติ
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์