ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Admissions : Graduate Degrees
 
 Apply (for Student)
 
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 Special Program
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 Rangsit Campus
 
 Lampang Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 Special Program
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์