ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับประกาศนียบัตร
 
 ประกาศรับสมัคร 1/2561
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
คณะนิติศาสตร์
สถาบันภาษา
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 <ยังไม่เปิดรับสมัคร>
 
 ประกาศรับสมัคร 1/2560
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 <ยังไม่เปิดรับสมัคร>
 
 ประกาศรับสมัคร 2/2559
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
คณะศิลปศาสตร์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 <ยังไม่เปิดรับสมัคร>
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์