ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 
 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
 ข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์