ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3/1 และ รอบ 3/2
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3/1
 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 3/2 การรับตรงร่วมกัน
 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (ไม่ประกาศฯ TCAS รอบ 3/2)
 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์