ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ระบบรับสมัครTCAS
 เข้าระบบรับสมัครTCAS ที่ www.tuadmissions.in.th
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 2. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(เฉพาะรับสมัครบัณฑิตศึกษา/ปริญญาโท-เอก)

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 2
"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 3
Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ว คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา


ขั้นตอนที่ 5
พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงิน(เฉพาะคณะที่เสียค่าสมัครสอบ)เพื่อไปยื่น
ชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูที่ เมนู วิธีการสมัครสอบ

การเข้าตรวจสอบผล จะใช้เมนู “เข้าสู่ระบบ” ประกาศโดย   งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2562
 
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels