ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2562  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 26 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 226 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 426 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ26 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 22 ส.ค. 2562 9:00 น.27 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 22 ส.ค. 2562 9:00 น.26 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 22 ส.ค. 2562 9:00 น.26 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ส.ค. 2562 9:00 น.26 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา22 ส.ค. 2562 9:00 น.26 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 22 ส.ค. 2562 9:00 น.27 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 14 ต.ค. 2562 9:00 น.17 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 13 ส.ค. 2562 9:00 น.26 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา13 ส.ค. 2562 9:00 น.13 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา30 พ.ย. 2562 9:00 น.30 พ.ย. 2562 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels