ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.วิธียกเลิก SMS TU News
 นักศึกษาสามารยกเลิก SMS TU News (เพื่อรับผลการศึกษาและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้) โดยพิมพ์ SMS คำว่า cancel หรือ unregis ส่งไปที่ 9010727
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
2.เพิ่มช่องทางชำระเงินจดทะเบียนฯผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย
 สำหรับ นศ. ป.โท/ป.เอก ภาคปกติ เหมาจ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครที่คณะ/โครงการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2557
3.ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดจดทะเบียนภาคฤดูร้อน Online ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 58
 โครงการพิเศษ
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) LLM
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร EPA
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ MIR (สำหรับรหัส 56, 57, 58)
- คณะรัฐศาสตร์ BMIR
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
4.ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดจดทะเบียนภาคฤดูร้อน Online ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 58
 โครงการปกติ
- สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
 ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 อื่นๆ
 
ระเบียน ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
 
นักศึกษาใหม่
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์