ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตทุกระดับ รุ่นปีการศึกษา 2559
 คลิกที่หัวข้อ
 ประกาศโดย   ฝ่ายวางแผนฯ มธ.   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2560
2.รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) (รับสมัคร 22 -28 ธ.ค.60) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โทร 02-564 4440-9 ต่อ 4255
 ประกาศโดย   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2560

 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์รังสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่าพระจันทร์
 อื่นๆ
 
ระเบียบ ข้อบังคับ
 
คู่มือ
 
ดาวน์โหลด
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์