ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2559  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 30 ม.ค. 2560 9:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 114 พ.ย. 2559 9:00 น.22 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 214 พ.ย. 2559 9:00 น.22 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 314 พ.ย. 2559 9:00 น.22 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 414 พ.ย. 2559 9:00 น.22 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ14 พ.ย. 2559 9:00 น.22 พ.ย. 2559 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 14 พ.ย. 2559 9:00 น.4 ก.พ. 2560 23:59 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 30 ม.ค. 2560 9:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 30 ม.ค. 2560 9:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 ม.ค. 2560 9:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา30 ม.ค. 2560 9:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงิน ล่าช้า เพิ่มถอน30 ม.ค. 2560 9:00 น.4 ก.พ. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 23 ม.ค. 2560 9:00 น.6 ก.พ. 2560 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels