กรุณาป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เลขทะเบียนนักศึกษา/รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
(รหัสผ่าน Remote Access สำหรับหมุนโมเด็ม)
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (เลขทะเบียน 57) ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (เลขทะเบียน 57)
จะสามารถขอ User และ Password ได้ ต้องรอให้เปิดภาคการศึกษา 2557 ก่อน
โดยเข้าไปที่ http://203.131.222.84/Login.aspx

มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อ HelpDesk สปข.

 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels